„Cały Izrael będzie zbawiony”

Przybliżony czas czytania: 6 minut.

O jakim Izraelu pisze apostoł Paweł? Czy mowa o ludziach w granicach państwa Izrael? Czy może są to wszyscy Żydzi mający korzenie w Jakubie? A może każdy wierny prawom nadanym Mojżeszowi? A może to XXI-wieczni Izraelici talmudyczni, syjoniści i ateiści z dzisiejszego narodu żydowskiego i ich prawnuki?

israel saved

Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy” Rz 11:25-27.

Czytaj dalej „Cały Izrael będzie zbawiony”