Bogactwo archeologiczne Pism Świętych

Przybliżony czas czytania: 3 minuty.

„Dowody na bogate zbiory rękopisów są potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. Nowy Testament mówi nam dziś to samo, co było spisane prawie 2000 lat temu” – są to słowa profesora Richarda Falesa.

papirus kolosan

Długie okresy czasu między spisywaniem pierwszych kopii z oryginałów Nowego Testamentu to częsty zarzut świata antychrześcijańskiego. Jakiej treści? Zarzut ma oczywiście służyć osłabieniu wiarygodności Pism, jakoby dzisiejsze brzmienie ewangelii odbiegało od tekstów źródłowych i nie można dać im wiary. Czy są jakieś fakty przeczące tym tezom? Archeolog Fales podsumowujew dwóch zdaniach światowe odkrycia i studia nad Biblią, skupiając akurat swoją uwagę na Nowym Przymierzu. Czytaj dalej Bogactwo archeologiczne Pism Świętych

Archeologia potwierdza przekaz biblijny

Przybliżony czas czytania: 3 minuty.

„Można kategorycznie stwierdzić, iż żadne odkrycie archeologiczne nigdy nie zaprzeczyło relacji biblijnej” stwierdził profesor Nelson Glueck.

politarchowie

To jednoznaczne podsumowanie prac i wiedzy archeologicznej profesora Gluecka przestawione około 50 lat temu jest do dziś aktualne. Wierzę, że zawsze będzie. Na uwagę zasługuje fakt, że ten archeolog był Żydem i rabinem, a nie odnosił się li tylko do Tory, lecz do całej Biblii, nie ugiął się wpływowi wyznawanej religii, ale rzetelnie starał się wykonywać swoją pasję zawodową. To nie jest odosobniona opinia. Na postawie tysięcy odkryć również inni specjaliści w tej dziedzinie oceniają Biblię jako bogate źródło historyczne. Czytaj dalej Archeologia potwierdza przekaz biblijny