Dekalog. Przykazanie drugie

Przybliżony czas czytania: 5 minut.

Nie będziesz czynił sobie żadnego rzeźbionego posągu ani żadnej podobizny czegokolwiek, co jest w górze na niebie, co jest nisko na ziemi ani co jest w wodach pod ziemią. Nie będziesz oddawał im pokłonu ani nie będziesz im służył, bo ja jestem Pan, twój Bóg, Bóg zazdrosny, nawiedzający nieprawość ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia tych, którzy mnie nienawidzą; A okazujący miłosierdzie tysiącom tych, którzy mnie miłują i strzegą moich przykazań” Wj 20:4-6.

Bóg, który stworzył świat i wszystko na nim, ten, który jest Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach zbudowanych ręką. Ani nie jest czczony rękoma ludzkimi tak, jakby czegoś potrzebował, ponieważ sam daje wszystkim życie i oddech, i wszystko” Dz 17:24-25.

tabernakulum

To prawdopodobnie najbardziej zawstydzające przykazanie dla zdecydowanej większości kościołów, szczególnie prawosławnych i katolickich. W katechizmie nie ma tego przykazania, ale żeby liczba dziesięciu przepisów się zgadzała, to ostatni nakaz z góry Synaj podzielono na dwa.

Czytaj dalej Dekalog. Przykazanie drugie

Mateusza 24 nie można podzielić

Przybliżony czas czytania: 5 minut.

Wśród wielu chrześcijańskich futurystów istnieje przekonanie, że kazanie Jezusa na górze Oliwnej dotyczy dwóch różnych wydarzeń. Wierzą oni, że część tych opisów zrealizowała się w przeszłości (zburzenie Jerozolimy w roku 70), a na drugą część jeszcze czekamy. Czy są podstawy, by dzielić tą eschatologiczną przemowę Jezusa na pół?

pexels-photo-203362.jpeg

Czysto teoretycznie można takie przypuszczenia snuć, jednak w świetle Bożej obietnicy jest to praktycznie niemożliwe.

Czytaj dalej Mateusza 24 nie można podzielić

Kłopotliwy księżyc

„Nie ma żadnego geochemicznego wsparcia dla hipotezy wielkiego zderzenia. (…) Pochodzenie księżyca pozostaje nieznane”, wypowiedział się doktor nauk przyrodniczych, Alex Ruzicka.

full-moon-moon-bright-sky-47367.jpeg

Pan Ruzicka wraz ze swoimi kolegami naukowcami, Gregorem Snyderem i Lawrencem Taylorem poddali ocenie wszystkie dowody mające przemawiać za teorią, że jakiś obiekt (np. wielkości Marsa) uderzył w Ziemię i w konsekwencji miał uformować się Księżyc. Podobnie rozebrali na czynniki pierwsze hipotezę o uformowaniu się naszego „srebrnego” przyjaciela z gruzów po licznych zderzeniach innych obiektów, jak planetoidy. Innymi słowy badali, czy z kosmicznych fajerwerków może coś się złączyć i uformować stabilne ciało niebieskie. Diagnostyka na licznych pierwiastkach ukazała, że tego typu fajerwerków nie było. To gorzkie podsumowanie sekularnych naukowców postawione blisko 20 lat temu jest nadal aktualne. Wymyśla się jednak różne nieracjonalne teorie, aby zasłonić to co racjonalne.

I rzekł Bóg: Niech powstaną jasne światła na sklepieniu nieba, aby oddzielały dzień od nocy i stały się znakami świąt, dni i lat! Niech będą jasnymi światłami na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię. I stało się tak. Uczynił więc Bóg dwa wielkie, jasne światła: światło większe, aby panem było dnia, i światło mniejsze, by panem było nocy; a także i gwiazdy. I umieścił je Bóg na sklepieniu nieba, aby oświecały ziemię, a panując nad dniem i nocą oddzielały światło od ciemności. I widział Bóg, że to jest dobre. I tak nastał wieczór, i nastał poranek, dzień czwarty.” Rdz 1:14-19.

Ewolucjoniści dość zgodnie zakładają, że Księżyc jest prawie tak stary, jak Ziemia. To założenie powoduje, że Księżyc należy uważać za obiekt nieaktywny geologicznie i chłodny. Jednak astronom z XVIIIw. William Herschel poczynił obserwację trzech wulkanów, w tym jednego czynnego. Aktywność księżyca potwierdziły współczesne obserwacje, z misją Apollo 15 włącznie, nie dostarczając wsparcie dla miliardów lat.

Podobnie pomiary odległości Ziemia-księżyc nie pozostawiają wątpliwości, że ewolucja jest w błędzie. Granica Roche to miejsce krytyczne w przestrzeni od środka Ziemi (nieco ponad 18 tyś. km), której księżyc nigdy nie mógł przekroczyć, gdyż oddziaływanie sił rozerwałoby go na części. Jeden z kreacjonistycznych satyryków, dr Kent Hovind, znalazł odpowiedź na wymarcie dinozaurów – księżyc strącał im głowy. Znając tempo oddalania się Księżyca od Ziemi, wiemy, że Srebrny na ewolucyjnej skali czasu byłby już zdecydowanie zbyt daleko, by mówić o życiodajnej relacji Ziemia-Księżyc. Pływy „pobudzają” oceany do poruszania i „oczyszczają” wybrzeża (zauważmy, że umysł ludzki wykorzystał to zjawisko do projektowania kanałów żeglugowych, rozcieńczania zrzutów ściekowych, czy pozyskiwaniu energii elektrycznej).

Geofizyk, Louis Slichter całkiem poważnie zanotował w temacie księżyca: „ograniczenia czasowe dynamiki układu Ziemia-Księżyc stanowi znaczący problem”. Podobnie znane tempo odkładającego się pyłu na księżycu wyklucza miliardy lat, warstwa osadów wskazuje raczej na 6000 lat. Także obserwacja izotopów helu 3 i 4 nie potwierdziła paradygmatu forsowanego przez dzisiejszą ideologię.

Dla równowagi satyrycznej, skonkluduję temat z pozycji ewolucjonisty, profesora Irwina Shapiro, który zauważył, że „nie ma dobrej naturalistycznej teorii powstania księżyca, zatem najlepszym wyjaśnieniem jest to, że Księżyc jest iluzją”. Tymczasem:

Tego, który uczynił wielkie światła, bo na wieki jego miłosierdzie; Słońce, aby panowało we dnie, bo na wieki jego miłosierdzie; Księżyc i gwiazdy, aby panowały w nocy, bo na wieki jego miłosierdzie” Ps 136:7-9.

 

Czy Jezus był w pełni Bogiem?

Przybliżony czas czytania: 5 minut.

To całkiem możliwe, że znasz teologiczny dogmat o tym, że Jezus równocześnie był 100% Bogiem i 100% człowiekiem. Chciałbym zaprezentować dowody, że ten trynitarny pogląd nie jest biblijny.

100 procent

Niech będzie w was takie nastawienie umysłu, jakie też było w Chrystusie Jezusie; który, będąc w postaci Boga, nie uważał bycia równym Bogu za grabież; lecz ogołocił samego siebie, przyjmując postać sługi i stając się podobny do ludzi; a z postawy uznany za człowieka, uniżył samego siebie i był posłuszny aż do śmierci, i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg wielce go wywyższył i darował mu imię, które jest ponad wszelkie imię; aby na imię Jezusa zginało się wszelkie kolano na niebie, na ziemi i pod ziemią. I aby wszelki język wyznawał, że Jezus Chrystus jest Panem ku chwale Boga Ojca” Flp 2:5-11.

Czytaj dalej Czy Jezus był w pełni Bogiem?

„Cały Izrael będzie zbawiony”

Przybliżony czas czytania: 6 minut.

O jakim Izraelu pisze apostoł Paweł? Czy mowa o ludziach w granicach państwa Izrael? Czy może są to wszyscy Żydzi mający korzenie w Jakubie? A może każdy wierny prawom nadanym Mojżeszowi? A może to XXI-wieczni Izraelici talmudyczni, syjoniści i ateiści z dzisiejszego narodu żydowskiego i ich prawnuki?

israel saved

Nie chcę bowiem, bracia, abyście nie znali tej tajemnicy – żebyście sami siebie nie uważali za mądrych – że zatwardziałość po części przyszła na Izrael, dopóki nie wejdzie pełnia pogan. I tak cały Izrael będzie zbawiony, jak jest napisane: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie moje przymierze z nimi, gdy zgładzę ich grzechy” Rz 11:25-27.

Czytaj dalej „Cały Izrael będzie zbawiony”

Arka Noego – inżynieryjny majstersztyk

Przybliżony czas czytania: 2 minuty.

Zbuduj sobie arkę z drzewa żywicznego. Zrób komory w arce, i powlecz ją wewnątrz i zewnątrz smołą. A zrobisz ją tak: Długość arki niech wynosi trzysta łokci, szerokość jej pięćdziesiąt łokci, a wysokość jej trzydzieści łokci” Rdz 6:14-15.​​

arka noego

Bóg podał Noemu precyzyjne wymiary barki, która miała skutecznie unosić się na wzburzonych wodach globalnego potopu. (Realnego potopu jakie miało miejsce około 4500 lat temu i realnej arki, które niosą symboliczne i naukowe znaczenie dla chrześcijaństwa).

Czytaj dalej Arka Noego – inżynieryjny majstersztyk

Czy po powrocie Chrystusa, Duch jest nieaktywny?

Przybliżony czas czytania: 5 minut.

Czy wydaje się tobie, że po zrealizowaniu całego Bożego objawienia, nie ma potrzeby na działanie Ducha Chrystusa? Z takim założeniem kiedyś się zetknąłem, jednak go nie podzielam.

koniec działania ducha

Między zmartwychwstaniem, a ponownym przyjściem Syna Bożego, to Duch Chrystusa działał wśród swojego ludu na ziemi. Jezus zrealizował do końca Boże objawienie wracając powtórnie w chwale w roku 70, kiedy zniszczył Jerozolimę. Ale Boża obecność nie zniknęła, On jest dostępny na wieki.

Czytaj dalej Czy po powrocie Chrystusa, Duch jest nieaktywny?