Wniebowstąpienie i powrót Pana

Przybliżony czas czytania: 2 minuty.

Tak więc zebrani pytali go: Panie, czy w tym czasie przywrócisz królestwo Izraelowi? Lecz on im odpowiedział: Nie do was należy znać czasy i chwile, które Ojciec ustanowił swoją władzą. Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi. Kiedy to powiedział, a oni patrzyli, został uniesiony w górę (1) i obłok zabrał go sprzed ich oczu (2). A gdy się wpatrywali w niebo, jak wstępował (3), oto stanęli przy nich dwaj mężowie w białych szatach; I powiedzieli: Mężowie z Galilei, dlaczego stoicie, wpatrując się w niebo? Ten Jezus, który został od was wzięty w górę do nieba, przyjdzie tak samo, jak go widzieliście wstępującego do nieba (4)” Dz 1:6-11.

pexels-photo-97558.jpeg

W bieżącym roku 2018, 10 maja, wiele kościołów celebruje wniebowstąpienie Pana Jezusa do nieba (w niektórych krajach to dzień wolny od pracy). Na początku Dziejów Apostolskich mamy spisane świadectwo z tego wydarzenia. Kryje się w nim bardzo ważna eschatologiczna informacja.

Zwracam na nią uwagę, ponieważ spora grupa tzw. teologów naucza, że Pan wróci z królestwem na sposób widoczny i materialny (cielesny). Pozwoliłem sobie ponumerować powyższy fragment z Pisma, aby wyłożyć w sposób klarowny, że ten fragment nie wspiera fizycznego powrotu Jezusa.

  1. Jezus zostaje uniesiony w górę – jest widoczny cieleśnie dla apostołów (dotąd nie mamy informacji o wniebowstąpieniu).
  2. Obłok zakrywa Pana – Jezus jest niewidoczny dla apostołów, w innych przekładach „zasłonięty przez obłok„, „zniknął w obłoku” itp. (nawet tutaj nie mamy informacji o wniebowstąpieniu)
  3. Jezus w obłoku wstępuje do nieba – Łukasz nie dzieli się wiedzą, jakoby Jezus znów stał się widoczny dla apostołów.
  4. Mężowie informują apostołów, że Jezus w swoim dniu zstąpi tak samo, jak wstępował do nieba, czyli zasłonięty w obłoku.

Tak samo Jezus wrócił w roku 70 podczas zniszczenia świątyni. Wierzysz, że obłok pojawił się nad Jerozolimą podczas krwawej długiej wojny? Nietypowe formacje chmur nie są dla mnie zaskoczeniem, obserwuję takie wielokrotnie w ciągu roku. Zapis z pierwszego rozdziału Dziejów jest zbieżny z początkiem Objawienia.

Oto przychodzi z obłokami i ujrzy go wszelkie oko, także ci, którzy go przebili. I będą lamentować przed nim wszystkie plemiona ziemi. Tak, amen” Obj 1:7.

Tak jak apostołowie widzieli chmurę (ze świadomością Jezusa w niej), tak samo wszelkie oko, które było świadkiem sądu nad Izraelem, w tym oczywiście Żydzi, którzy zabili Jezusa, zobaczyli podobne obłoki. Pamiętasz jak Bóg Ojciec przychodził na obłokach podczas sądu nad narodami w Starym Testamencie? A Boga nigdy nikt nie widział – jak mówi Pismo.

I to jest wola tego, który mnie posłał, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. (…) A teraz ty, Ojcze, uwielbij mnie u siebie tą chwałą, którą miałem u ciebie, zanim powstał świat” J 6:40, 17:5.

Czy jeśli nigdy za życia nie widziałeś/aś Pana to znaczy jesteś skazany/a na piekło? Czy widzenie z ewangelii według Jana jest obserwacją dosłoną, czy duchową? Powrót Jezusa był duchowy, ponieważ w niebie Jego chwała na pewno jest duchowa, ma tą samą chwałę, jaką miał przed narodzinami.

Jeden komentarz na temat “Wniebowstąpienie i powrót Pana”

Możliwość komentowania jest wyłączona.