Ewangelia głoszona na cały świat

Przybliżony czas czytania: 4 minuty.

Drugie przyjście Chrystusa musiało poprzedzić ogłoszenie ewangelii na cały świat. Zastanawiasz się dlaczego napisałem to w czasie przeszłym? Ponieważ dobra nowina Jezusa Chrystusa dotarła tam, gdzie miała być ogłoszona i są na to biblijne dowody.

pexels-photo-305810.jpeg

A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie [gr. oikumene, strong 3625] na świadectwo wszystkim narodom [gr. ethne, strong 1484]. I wtedy przyjdzie koniec” Mt 24:14.

Czy apostołowie głosili ewangelię na cały świat? Czy dotarła do wszystkich narodów?

I powiedział do nich: Idźcie na cały świat [gr. kosmon, strong 2889]  i głoście ewangelię wszelkiemu stworzeniu [gr. ktisei, strong 2937]” Mk 16:15.

Czy uczniowie poszli na cały świat? Czy ogłosili ewangelię wszelkiemu stworzeniu?

Ale przyjmiecie moc Ducha Świętego, który zstąpi na was, i będziecie mi świadkami w Jerozolimie, w całej Judei, w Samarii i aż po krańce ziemi [gr. gen, strong 1093]” Dz 1:8.

Czy apostołowie świadczyli ewangelię aż po krańce ziemi?

Futuryści mówią: Jezus nie wrócił w roku 70 pierwszego wieku, ponieważ ewangelii nie usłyszeli ludzie zamieszkujący w Chinach, Nowej Zelandii, Peru, mało tego, do dziś nie każda osoba usłyszała o Chrystusie. Czy to prawda? Po pierwsze Biblia wyraża się o „oikumene” „ethne” „kosmon” „gen„, nie wspomina o Peru, Japonii i Senegalu, nie tylko dlatego, że nie istniały jako narody, ale przede wszystkim nie te obszary planety Ziemi były celem przed powrotem Syna Bożego. Po drugie trudno jednoznacznie stwierdzić przy obecnym zaludnieniu (osiem miliardów osób), czy każdy umiera świadomy o istnieniu Chrystusa, aby móc powiedzieć, że powrót Chrystusa nastąpi niebawem, np. za życia naszych wnuków. Kiedy Jezus nakazał głosić dla „ktisei” to apostołowie rozumieli ten zakres.

Wiara więc jest ze słuchania, a słuchanie – przez słowo Boże. Pytam jednak: Czy nie słyszeli? Ależ tak: Po całej ziemi [gr. gen, strong 1093] rozszedł się ich głos i na krańce świata [gr. oikumene, strong 3625] ich słowa. (…) A temu, który was może utwierdzić według mojej ewangelii i głoszenia Jezusa Chrystusa, według objawienia tajemnicy od wieków okrytej milczeniem; Lecz teraz objawionej i przez Pisma proroków według postanowienia wiecznego Boga oznajmionej wszystkim narodom [gr. ethne, strong 1484], by przywieść je do posłuszeństwa wierze; Temu, jedynemu mądremu Bogu, niech będzie chwała przez Jezusa Chrystusa na wieki. Amen” Rz 10:17-18, 16:25-27.

A to z powodu nadziei złożonej dla was w niebiosach, o której wcześniej usłyszeliście w słowie prawdy Ewangelii, tej, która do was przyszła, jak również na cały świat [gr. kosmon, strong 2889]. A wydaje ona owoce, podobnie jak pośród was, od dnia którego usłyszeliście oraz poznaliście w prawdzie łaskę Boga; (…) Jeżeli tylko trwacie w wierze, będąc ugruntowani, stali oraz nie dający się ruszyć z miejsca z dala od nadziei Ewangelii, którą usłyszeliście. Tej, co została ogłoszona pośród całego stworzenia [gr. ktisei, strong 2937] pod niebem, i której ja, Paweł, stałem się sługą” Kol 1:5-6, 23 (NBG).

Pisma Pawła jednoznacznie wskazują, że ewangelia dotarła tam, gdzie miała dotrzeć. A co to oznacza? Mając to biblijne świadectwo preteryści wskazują na wypełnienie jednego ze znaków poprzedzających powtórne przyjście Zbawiciela. Łącząc to z obietnicą powrotu Pana za życia pokolenia apostolskiego potwierdza to prawdziwość słów Jezusa.

A Jezus mu odpowiedział: Widzisz te wielkie budowle? Nie zostanie kamień na kamieniu, który by nie został zwalony. (…) Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie” Mk 13:2, 30.

W proroctwie wygłoszonym na górze Oliwnej Jezus odniósł się po prostu do tego samego świata, jaki odnajdujemy w pismach Łukasza.

A w tych dniach wyszedł dekret cesarza Augusta, aby spisano cały świat [gr. oikumene]” Łk 2:1.

Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat [gr. oikumene] wzburzyli, przyszli też tutaj. (…) Stwierdziliśmy, że ten człowiek jest jak zaraza, wzbudza niepokoje wśród wszystkich Żydów na całym świecie [gr. oikumene] i jest dowódcą sekty nazarejczyków” Dz 17:6, 24:5.

Czy zakres cesarstwa rzymskiego sięgał od Alaski przez Cejlon po Kamczatkę i od Wysp Wielkanocnych przez Meksyk po Norwegię? Czy apostołowie zburzyli cały świat, dosłownie zdetonowali Afrykę, literalnie spalili Azję, a nawet zatopili Australię? Albo potem, czy Tertullos oskarżał Pawła, ponieważ ten niepokoił Żydów na Tajwanie, w Namibii, aż po Chile? Na wszystkie pytania odpowiedź brzmi: nie. Zatem głoszenie ewangelii na cały świat dotyczyło mniej więcej granic zamieszkanych przez Żydów, tudzież całego terytorium cesarstwa rzymskiego. Apostołowie doskonale rozumieli co znaczy „oikumene” i jak daleko mieli pójść z ewangelią, aby nawrócić Żydów i pogan przybliżając przyjście Pana. Zburzenie Jerozolimy to też element dobrej nowiny, 40 lat po ukrzyżowaniu Jezusa te „wielkie budowle„, czyli kompleks świątynny został doszczętnie zniszczony.

A synowie Izraela byli płodni, rozrodzili się, rozmnożyli i bardzo umacniali, a ziemia była ich pełna” Wj 1:7.

Czy pierwsze pokolenia Jakuba rozmnożyły się po całym świecie? Nie, kontekst wskazuje wyraźnie, że chodziło o obszary zajmowane przez Egipcjan. Stąd większość przekładów ma napisane „napełnili cały kraj„, sens przekazu się nie zmienił.

I obchodził Jezus wszystkie miasta i wioski, nauczając w ich synagogach i głosząc ewangelię królestwa, uzdrawiając wszystkie choroby i wszelkie słabości wśród ludzi” Mt 9:35.

Czy przyszło komukolwiek do głowy, że Jezus osobiście ogłosił ewangelię w każdym mieście i wiosce na planecie Ziemia?  Jaki kontekst obszarowy ma Nowy Testament, ze szczególnym uwzględnieniem Dziejów Apostolskich? To był Izrael i obszary misyjnych podróży apostołów, dokładnie tam, gdzie ogłosili ewangelię, jak to przyznali. Nie ma mowy o obszarach dzisiejszej Szwecji, Senegalu, czy Mikronezji. Wszystko jest napisane, zachęcam do skupiania się nad Słowem.