Trzej składają świadectwo

Przybliżony czas czytania: 5 minut.

Trzej bowiem świadczą w niebie: Ojciec, Słowo i Duch Święty, a ci trzej jedno są. A trzej świadczą na ziemi: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni” 1J 5:7-8.

pexels-photo-705395.jpeg

Przytoczyłem jeden z najpopularniejszych fragmentów wśród trynitarian na obronę trójcy. Istotnie, brzmi przekonująco i jednoznacznie. Dlaczego zatem nie dostrzegam tu trójcy? Ponieważ list Jana jest ustawiony blisko okładki zamykającej Biblię, a Pisma do tego miejsca nie potwierdzały trójcy. Podjąłem dochodzenie, czy faktycznie Bożą wolą było dopiero tutaj powiedzieć coś konkretnego w temacie trójcy.

Szybko spostrzegłem, że ta rzekoma obecność trzech postaci w niebie będących w jedności jest używana tylko przez mniej doświadczonych obrońców Trójcy Świętej, a mimo to przez większość. Nie wiedzą, że tekst jest w niemałej części przekładów błędnie podany. Fragment nie jest kłopotliwy, gdy spojrzy się na różne przekłady Pisma. Wersja interlinearna Nowego Testamentu jest wówczas wiążąca, ten fragment oryginalnie brzmi:  „Trzej bowiem składają świadectwo: Duch, woda i krew, a ci trzej są zgodni” 1J 5:7-8 (INT). Z angielskojęzycznych popularnych tłumaczeń Biblii, chyba tylko przekład NIV jest poprawny i brzmi tak samo. W Polsce natomiast Biblia Poznańska, Ewangeliczna, Paulistów, Warszawka, Warszawsko-Praska, Słowo Życia w tym fragmencie są uczciwe. Trzeba zauważyć, że to większość rynku wydawniczego Pisma Świętego. Nawet przekład katolicki Biblii Tysiąclecia, czyli prosto z kościoła, który został zbudowany na dogmacie trójcy, tłumaczy zapis Jana poprawnie. Cytuję przypis z internetowej wersji „Tysiąclatki” aktualny na dzień dzisiejszy:  „Wiersz 7 jest uzupełniony w Wlg: „W niebie Ojciec, Słowo i Duch Święty, a Ci Trzej są jednością. I trzej są, którzy dają świadectwo na ziemi”. Słów tych (tzw. Comma Johanneum) brak w najstarszych rkp gr. i w najstarszych przekładach. Nie spotykamy ich również w ważniejszych kodeksach Wlg. Prawdopodobnie stanowiły one marginesową glosę, później w niektórych kodeksach włączoną do tekstu”. Czyli połowa tekstu została dopisana przy kolejnym przepisywaniu listu przez włączenie notatek poczynionych na marginesie przez poprzedniego czytelnika. Dotarłem do opinii teologów, że dodany tekst nie istniał do XI wieku. To już jest mniej istotne kiedy dopuszczono się fałszerstwa, raczej dostrzegam w tym niechlujnym zabiegu usilną próbę wtłoczenia trójcy do Pism. Teologii trynitarnej od początku brakowało przekonywujących dowodów. Niemniej powinniśmy się cieszyć, że mamy tak duży wybór przekładów Pisma, monopol mógłby spowodować utrwalenie błędów. To jeden z niewielu przykładów (prawdopodobnie celowego) fałszerstwa w celu osiągnięcia pożądanej interpretacji. Raz jeszcze warto to przeczytać w szerszym i właściwie przetłumaczonym kontekście.

On jest tym, który przyszedł przez wodę i krew, Jezus Chrystus; nie w wodzie tylko, ale w wodzie i we krwi, a Duch składa świadectwo, gdyż Duch jest prawdą. Albowiem trzech jest świadków: Duch i woda, i krew, a ci trzej są zgodni. Jeżeli świadectwo ludzkie przyjmujemy, to tym bardziej świadectwo Boże, które jest wiarogodniejsze; a to jest świadectwo Boga, że złożył świadectwo o swoim Synu. Kto wierzy w Syna Bożego, ma świadectwo w sobie. Kto nie wierzy w Boga, uczynił go kłamcą, gdyż nie uwierzył świadectwu, które Bóg złożył o Synu swoim. A takie jest to świadectwo. że żywot wieczny dał nam Bóg, a żywot ten jest w Synu jego. Kto ma Syna, ma żywot; kto nie ma Syna Bożego, nie ma żywota. To napisałem wam, którzy wierzycie w imię Syna Bożego, abyście wiedzieli, że macie żywot wieczny” 1J 5:6-13 (BW).

Zasadniczo to trójca jest tutaj wymieniona, ale w 2/3 inna od klasycznej, bo składająca się z Ducha, wody i krwi. Jeśli Duch Święty jest osobą, bo jest świadkiem i świadczy, zaś świadkami, którzy się z nim zgadzają są krew i woda, to znaczy, że woda oraz krew też są osobami Bożymi? Czy z Jezusa wypłynęły osoby?! Zdaje się, że nikomu jeszcze taka teologia do głowy nie przyszła, ponieważ jest absurdem.

Ale gdy przyszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali mu goleni; Lecz jeden z żołnierzy przebił włócznią jego bok i natychmiast wypłynęła krew i woda. A ten, który to widział, świadczył o tym, a jego świadectwo jest prawdziwe i on wie, że mówi prawdę, abyście wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: Żadna jego kość nie będzie złamana. I znowu w innym miejscu Pismo mówi: Ujrzą tego, którego przebili” J 19:33-37.

Dlatego o Duchu Świętym też należy myśleć w kategoriach nieosobowych. Inne obiekty i zjawiska niebędące osobą też świadczą w Biblii, oto kilka przykładów.

Twoje usta cię potępiają, a nie ja; twoje wargi świadczą przeciwko tobie” Job 15:6.

Panie, chociaż nasze nieprawości świadczą przeciwko nam, działaj przez wzgląd na twoje imię. Liczne są bowiem nasze odstępstwa, zgrzeszyliśmy przeciwko tobie” Jer 14:7.

Mówię prawdę w Chrystusie, nie kłamię, co mi poświadcza moje sumienie w Duchu Świętym” Rz 9:1.

Zarówno sumienie, woda, krew, winy, a nawet wargi, które świadczą, nie są osobą, ale należą do osoby. Podobnie Duch Święty należy do Boga Ojca i Jezusa Chrystusa. Jakie jest to świadczenie Ducha?

Bo nie wy mówicie, ale Duch waszego Ojca mówi w was” Mt 10:20.

O to zbawienie wywiadywali się i badali je prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce. Badali oni, na jaką i jakiego rodzaju porę wskazywał Duch Chrystusa, który był w nich, przepowiadając cierpienia, które miały przyjść na Chrystusa i mającą potem nastąpić chwałę” 1P 1:10-11.

I dowód na to, że Ojciec i Syn mają tego samego Ducha.

Lecz wy nie jesteście w ciele, ale w Duchu, gdyż Duch Boży mieszka w was. A jeśli ktoś nie ma Ducha Chrystusa, ten do niego nie należy. Ale jeśli Chrystus jest w was, to ciało jest martwe z powodu grzechu, a duch jest żywy z powodu sprawiedliwości. A jeśli Duch tego, który Jezusa wskrzesił z martwych, mieszka w was, ten, który wskrzesił Chrystusa z martwych, ożywi i wasze śmiertelne ciała przez swego Ducha, który w was mieszka” Rz 8:9-11.

Jezus daje nam świadectwo prawdy przez swojego Ducha. Chwała Ojcu i Synowi.