Archeologia potwierdza przekaz biblijny

Przybliżony czas czytania: 3 minuty.

„Można kategorycznie stwierdzić, iż żadne odkrycie archeologiczne nigdy nie zaprzeczyło relacji biblijnej” stwierdził profesor Nelson Glueck.

politarchowie

To jednoznaczne podsumowanie prac i wiedzy archeologicznej profesora Gluecka przestawione około 50 lat temu jest do dziś aktualne. Wierzę, że zawsze będzie. Na uwagę zasługuje fakt, że ten archeolog był Żydem i rabinem, a nie odnosił się li tylko do Tory, lecz do całej Biblii, nie ugiął się wpływowi wyznawanej religii, ale rzetelnie starał się wykonywać swoją pasję zawodową. To nie jest odosobniona opinia. Na postawie tysięcy odkryć również inni specjaliści w tej dziedzinie oceniają Biblię jako bogate źródło historyczne.

„Odkrycie za odkryciem – które krok po kroku dyskredytuje sceptycyzm wobec Biblii – potwierdza ścisłość niezliczonych szczegółów i powoduje rosnące uznanie dla Biblii jako cennego źródła historycznego”, powiedział archeolog William Albright.

„Archeologia w wielu przypadkach obaliła poglądy współczesnych krytyków. Pokazała, że opierają się one na fałszywych założeniach i nierealnych, wydumanych schematach biegu historii. Nadmierny sceptycyzm wielu liberalnych teologów nie wynika ze starannej oceny dostępnych danych, ale z gigantycznych uprzedzeń wobec nadprzyrodzoności” – słowa teologa, Millara Burrowsa.

Archeologia potwierdza Biblię i odwrotnie, Biblia pozwala archeologii szybciej poznawać odkrycia. Wątpliwości nie ma też inny współczesny naukowiec, archeolog Clifford Wilson: „Pozorne gwaranty obalające Biblię mają zawsze tendencję do rozpadu. Mnóstwo biblijnych faktów może nigdy nie być odkrytych, jednak warte uwagi jest to, że przy każdym kolejnym znalezisku Biblia wytrzymuje drobiazgowe dochodzenia”.

W związku z powyższym, wartym odnotowania wydawał się argument sceptyków dotyczący politarchów. Pisał o nich apostoł Łukasz. W polskich przekładach Pisma Świętego przetłumaczono tą miejską funkcję na „przełożeni”. Ponieważ tego greckiego terminu dotąd nie odnajdywano w źródłach pozabiblijnych, założono, że Łukasz się pomylił lub kłamał, co w konsekwencji miałoby świadczyć o braku Bożego natchnienia.

I niektórzy z nich uwierzyli i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również mnóstwo pobożnych Greków i niemało znamienitych kobiet. Ale ci Żydzi, którzy nie uwierzyli, zdjęci zazdrością, dobrali sobie niektórych niegodziwych próżniaków, a kiedy zebrali dużą grupę, podburzyli miasto. Naszli dom Jazona i szukali ich, aby wyprowadzić ich przed lud. Gdy jednak ich nie znaleźli, zaciągnęli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc: Oto ci, którzy cały świat wzburzyli, przyszli też tutaj” Dz 17:4-6.

Cierpliwi, ufający Bogu doczekali się odkryć wspierających słowa znakomitego historyka Łukasza. Dysponujemy dziś ponad trzydziestoma inskrypcjami odnoszących się do tych „autorytetów miejskich”, politarchów, z czego kilka datowanych na czasy apostolskie. „Łukasz jest historykiem pierwszej kategorii i należy zaliczać go do najwybitniejszych. Historia pióra Łukasza jest niedościgniona pod względem wiarygodności” – podsumował jeden z największych archeologów wszech czasów, sir William Ramsay.

Nie wymienię tu wszystkich odkryć, te cytaty podsumowują wszystko, co mógłbym wyrazić w kwestii wiarygodności Biblii weryfikowanej archeologicznie. Stale wydłużająca się lista odkryć nie jest wiedzą tajemną. A jeśli ktoś nie lubi przeszukiwać internetu to niezbędną całość ma zawartą w Biblii. Pismo Święte wspiera każdą naukę, na pewno nie przeszkadza, najefektywniej to widać na przykładzie archeologii.

Nawet dzisiejsze wydanie Teleexpressu donosiło o odkryciu w Jerozolimie glinianej pieczęci należącej do namiestnika miasta, komentując to słowami: „Archeolodzy mówią, że ta pieczęć jest namacalnym dowodem na istnienie urzędu, o którym wspomina tylko Biblia”. Chwała Panu, że mogliśmy usłyszeć tak jednoznaczne podsumowanie w mediach głównego nurtu. Zainteresowany poszukałem właściwych fragmentów w Piśmie. Odkrywcy nie koniecznie wiedzieliby jak sklasyfikować tą pieczęć, gdyby nie znajomość Słowa Bożego.

I zwołał wszystkich kapłanów z miast Judy, i splugawił wyżyny, na których kapłani palili kadzidło, od Geba aż do Beer-Szeby, i zburzył wyżyny przy bramach znajdujących się u wejścia bramy Jozuego, namiestnika miasta, po lewej stronie, gdy się wchodzi przez bramę miejską” 2Krl 23:8.

A w osiemnastym roku swego panowania, po oczyszczeniu ziemi i domu Pana, posłał Szafana, syna Azaliasza, Maasejasza, namiestnika miasta, oraz Joacha, syna Joachaza, kronikarza, aby naprawili dom Pana, jego Boga” 2Krn 34:8.