Dekalog i prawo Mojżeszowe. Wprowadzenie.

Przybliżony czas czytania: 14 minut.

Od razu pragnę zaznaczyć, że nie obowiązuje nas, chrześcijan, żadna litera prawa dana narodowi żydowskiemu, to jest ponad 600 przepisów, włączając w to dekalog.

tablice serc

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim. (…) Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana (…) Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. A tłumy, słysząc to, zdumiewały się jego nauką. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zeszli się razem. I jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę, spytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” Mt 5:17-19, 11:13, 22:32-40.

A teraz pomyśl, jeśli niebo i ziemia nie przeminęły, to znaczy, że ani jedna jota z tzw. prawa Mojżeszowego nie przeminęła?! Czytaj dalej Dekalog i prawo Mojżeszowe. Wprowadzenie.

Jezus nie miał długich włosów

Przybliżony czas czytania: 2 minuty.

Zbawca świata nie nosił długich włosów. Po prostu, tak wynika z Biblii. Wszystkie artystyczne wizerunki Jezusa Chrystusa są fałszywe. Nawet jeśli nieliczni malarze i rzeźbiarze wyobrażają sobie Syna Bożego w krótkich włosach, to mimo wszystko ich praca nie jest odbiciem prawdziwego Chrystusa. Zachowały się rzeźby władców starożytnych, co do nich możemy mieć pewność wyglądu. Ciekawe jest jednak to, że wiele portretów ówczesnych mężczyzn dowodzi popularności włosów nie zasłaniających uszu. Nie zachował się żaden obraz Jezusa z pierwszego wieku, tudzież brak jest szczegółowego opisu biblijnego.

dura europos

Czytaj dalej Jezus nie miał długich włosów

Herezja Hymenajosa i Filetosa

Przybliżony czas czytania: 14 minut.

A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych” 2Tm 2:17-18.

hymenajos

Głoszę wypełnione obietnice Boże, w tym powrót Pana w roku 70 pierwszego wieku i zmartwychwstanie tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Chrześcijańscy futuryści przypisują mi Hymenajską herezję, powołując się na powyższy fragment z listu do Tymoteusza. Czy mają rację? Wprost przeciwnie, ten cytat, jak każdy inny związany z eschatologią, obnaża przyszłe zmartwychwstanie, patrząc z naszej perspektywy czasowej. Czytaj dalej Herezja Hymenajosa i Filetosa

Bogactwo archeologiczne Pism Świętych

Przybliżony czas czytania: 3 minuty.

„Dowody na bogate zbiory rękopisów są potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. Nowy Testament mówi nam dziś to samo, co było spisane prawie 2000 lat temu” – są to słowa profesora Richarda Falesa.

papirus kolosan

Długie okresy czasu między spisywaniem pierwszych kopii z oryginałów Nowego Testamentu to częsty zarzut świata antychrześcijańskiego. Jakiej treści? Zarzut ma oczywiście służyć osłabieniu wiarygodności Pism, jakoby dzisiejsze brzmienie ewangelii odbiegało od tekstów źródłowych i nie można dać im wiary. Czy są jakieś fakty przeczące tym tezom? Archeolog Fales podsumowujew dwóch zdaniach światowe odkrycia i studia nad Biblią, skupiając akurat swoją uwagę na Nowym Przymierzu. Czytaj dalej Bogactwo archeologiczne Pism Świętych

Jezus Chrystus moim Bogiem

Przybliżony czas czytania: 8 minut.

Początek Ewangelii wg Jana oznajmia fundamentalną prawdę o Bogu.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. (…) A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” 1:1-3, 14.

pokłon

Słowo było Bogiem. Syn Boży stał się człowiekiem, oczekiwanym Jezusem Chrystusem, by zamieszkać wśród ludzi i przynieść zbawienie. On pochodzi od Boga Ojca. Czytaj dalej Jezus Chrystus moim Bogiem

Ewangelia głoszona na cały świat

Przybliżony czas czytania: 4 minuty.

Drugie przyjście Chrystusa musiało poprzedzić ogłoszenie ewangelii na cały świat. Zastanawiasz się dlaczego napisałem to w czasie przeszłym? Ponieważ dobra nowina Jezusa Chrystusa dotarła tam, gdzie miała być ogłoszona i są na to biblijne dowody.

pexels-photo-305810.jpeg

A ta ewangelia królestwa będzie głoszona po całym świecie [gr. oikumene, strong 3625] na świadectwo wszystkim narodom [gr. ethne, strong 1484]. I wtedy przyjdzie koniec” Mt 24:14.

Czy apostołowie głosili ewangelię na cały świat? Czy dotarła do wszystkich narodów?

Czytaj dalej Ewangelia głoszona na cały świat

Kult maryjny

Przybliżony czas czytania: 5 minut.

A gdy on to mówił, pewna kobieta spośród zgromadzonych powiedziała do niego donośnym głosem: Błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś! On zaś odpowiedział: Błogosławieni są raczej ci, którzy słuchają słowa Bożego i strzegą go” Łk 11:27-28.

pexels-photo-51524.jpeg

Gdy Jezus opowiadał o duchach nieczystych, jedna ze słuchaczek chciała ukazać wyjątkowość Marii. Matka Jezusa jest błogosławiona nie dlatego, że jest bez grzechu, albo równa Bogu – jak wielu sugeruje na podstawie powyższego fragmentu. Status błogosławionej jaki miała, wynikał z wyboru Boga, aby Maria zrodziła Jego Syna (jako cud zapisany w proroctwach) i była w łasce.

Kiedy anioł przyszedł do niej, powiedział: Witaj, obdarowana łaską, Pan jest z tobą. Błogosławiona jesteś między kobietami” Łk 1:28. Czytaj dalej Kult maryjny