Dekalog i prawo Mojżeszowe. Wprowadzenie.

Przybliżony czas czytania: 14 minut.

Od razu pragnę zaznaczyć, że nie obowiązuje nas, chrześcijan, żadna litera prawa dana narodowi żydowskiemu, to jest ponad 600 przepisów, włączając w to dekalog.

tablice serc

Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z prawa, aż wszystko się wypełni. Kto by więc złamał jedno z tych najmniejszych przykazań i uczyłby tak ludzi, będzie nazwany najmniejszym w królestwie niebieskim. A kto by je wypełniał i uczył, ten będzie nazwany wielkim w królestwie niebieskim. (…) Bo wszyscy Prorocy i Prawo prorokowali aż do Jana (…) Ja jestem Bogiem Abrahama, Bogiem Izaaka i Bogiem Jakuba? Bóg nie jest Bogiem umarłych, ale żywych. A tłumy, słysząc to, zdumiewały się jego nauką. Lecz gdy faryzeusze usłyszeli, że zamknął usta saduceuszom, zeszli się razem. I jeden z nich, znawca prawa, wystawiając go na próbę, spytał: Nauczycielu, które przykazanie w prawie jest największe? A Jezus mu odpowiedział: Będziesz miłował Pana, swego Boga, całym swym sercem, całą swą duszą i całym swym umysłem. To jest pierwsze i największe przykazanie. A drugie jest do niego podobne: Będziesz miłował swego bliźniego jak samego siebie. Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy” Mt 5:17-19, 11:13, 22:32-40.

A teraz pomyśl, jeśli niebo i ziemia nie przeminęły, to znaczy, że ani jedna jota z tzw. prawa Mojżeszowego nie przeminęła?! Czytaj dalej Dekalog i prawo Mojżeszowe. Wprowadzenie.

Jezus nie miał długich włosów

Przybliżony czas czytania: 2 minuty.

Zbawca świata nie nosił długich włosów. Po prostu, tak wynika z Biblii. Wszystkie artystyczne wizerunki Jezusa Chrystusa są fałszywe. Nawet jeśli nieliczni malarze i rzeźbiarze wyobrażają sobie Syna Bożego w krótkich włosach, to mimo wszystko ich praca nie jest odbiciem prawdziwego Chrystusa. Zachowały się rzeźby władców starożytnych, co do nich możemy mieć pewność wyglądu. Ciekawe jest jednak to, że wiele portretów ówczesnych mężczyzn dowodzi popularności włosów nie zasłaniających uszu. Nie zachował się żaden obraz Jezusa z pierwszego wieku, tudzież brak jest szczegółowego opisu biblijnego.

dura europos

Czytaj dalej Jezus nie miał długich włosów

Herezja Hymenajosa i Filetosa

Przybliżony czas czytania: 14 minut.

A ich mowa szerzy się jak gangrena. Do nich należą Hymenajos i Filetos; Którzy pobłądzili w sprawie prawdy, mówiąc, że zmartwychwstanie już nastąpiło, i wywracają wiarę niektórych” 2Tm 2:17-18.

hymenajos

Głoszę wypełnione obietnice Boże, w tym powrót Pana w roku 70 pierwszego wieku i zmartwychwstanie tych, którzy zasnęli w Chrystusie. Chrześcijańscy futuryści przypisują mi Hymenajską herezję, powołując się na powyższy fragment z listu do Tymoteusza. Czy mają rację? Wprost przeciwnie, ten cytat, jak każdy inny związany z eschatologią, obnaża przyszłe zmartwychwstanie, patrząc z naszej perspektywy czasowej. Czytaj dalej Herezja Hymenajosa i Filetosa

Wokół TRAPPIST-1 krąży życie?

Przybliżony czas czytania: 4 minuty.

„Myślę, że wykonaliśmy ogromny krok ku sprawdzeniu, czy jest tam życie (na planetach układu TRAPPIST-1). Nie sądzę byśmy kiedykolwiek wcześniej dysponowali odpowiednimi planetami, by potwierdzić życie pozaziemskie. Będziemy to wiedzieli, jeśli życiu udało się rozwinąć i wytwarza gazy podobne do tych na Ziemi”, doktor nauk astronomicznych Amaury Triaud.

trappist

Podane rok temu do wiadomości odkrycie o układzie planetarnym wokół gwiazdy TRAPPIST-1 wywołało medialną gorączkę, że oto mamy prawdopodobnie do czynienia z życiem pozaziemskim. Sugestie o wodzie w stanie ciekłym znajdującej się na tych planetach pobudziły wyobraźnię artystów, którzy prześcigają się w pomysłach wizualizacji tych niedostępnych miejsc. Jak na takie rewelacje reaguje biblijny kreacjonista? Czytaj dalej Wokół TRAPPIST-1 krąży życie?

Bogactwo archeologiczne Pism Świętych

Przybliżony czas czytania: 3 minuty.

„Dowody na bogate zbiory rękopisów są potwierdzone ponad wszelką wątpliwość. Nowy Testament mówi nam dziś to samo, co było spisane prawie 2000 lat temu” – są to słowa profesora Richarda Falesa.

papirus kolosan

Długie okresy czasu między spisywaniem pierwszych kopii z oryginałów Nowego Testamentu to częsty zarzut świata antychrześcijańskiego. Jakiej treści? Zarzut ma oczywiście służyć osłabieniu wiarygodności Pism, jakoby dzisiejsze brzmienie ewangelii odbiegało od tekstów źródłowych i nie można dać im wiary. Czy są jakieś fakty przeczące tym tezom? Archeolog Fales podsumowujew dwóch zdaniach światowe odkrycia i studia nad Biblią, skupiając akurat swoją uwagę na Nowym Przymierzu. Czytaj dalej Bogactwo archeologiczne Pism Świętych

Jezus Chrystus moim Bogiem

Przybliżony czas czytania: 8 minut.

Początek Ewangelii wg Jana oznajmia fundamentalną prawdę o Bogu.

Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez nie się stało, a bez niego nic się nie stało, co się stało. (…) A to Słowo stało się ciałem i mieszkało wśród nas (i widzieliśmy jego chwałę, chwałę jako jednorodzonego od Ojca), pełne łaski i prawdy” 1:1-3, 14.

pokłon

Słowo było Bogiem. Syn Boży stał się człowiekiem, oczekiwanym Jezusem Chrystusem, by zamieszkać wśród ludzi i przynieść zbawienie. On pochodzi od Boga Ojca. Czytaj dalej Jezus Chrystus moim Bogiem

Cztery skrzydła muszki owocowej

Przybliżony czas czytania: 3 minuty.

„Przykład muszki owocowej odrzuca możliwość stania się czymś innym niż muszka owocowa”, podsumował profesor Lene Lester.

muszka owocowa

Wiele razy słyszałem, że dowodem na ewolucję są zmiany w budowie ciała muszek owocowych. Szczególnie, że biolog Jacques Monod powiedział kiedyś, że dzięki temu przykładowi mechanizm darwinizmu został ostatecznie potwierdzony. Ale czy rzeczywiście zaobserwowane mutacje są surowcem dla zmian ewolucyjnych, które wpływają na morfologię i w konsekwencji utworzenie nowego gatunku? Czytaj dalej Cztery skrzydła muszki owocowej